Luisteren

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Luisteren

De eindtermen voor de Franse taal bepalen diverse beoordelingscriteria die betrekking hebben op taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën. Dit is ook van toepassing voor de vaardigheid “Luisteren” in het vak Frans.

Gerelateerd aan de leefwereld van de student, wordt er over concrete onderwerpen in het Frans gecommuniceerd.  Van leerlingen wordt verwacht dat zij deze communicatie, met of zonder visuele begeleiding, begrijpen: zowel het onderwerp van de tekst als de hoofdgedachte moeten kunnen achterhaald worden.

Bent u op zoek naar een studiebegeleider die bijles Frans geeft en die u kan verder helpen met het verwerven of verfijnen van het onderdeel ‘luisteren’, dan bent u bij Bijleskantoor StudieCo aan het juiste adres.  Wij werken samen met verschillende, op ervaring geselecteerde, studiebegeleiders of bijlesleerkrachten in uw regio.  Zij begeleiden u tijdens de bijlessen in het verwerven van specifieke vaardigheden.  Ook algemene studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding, eventueel in de vorm van privéles, behoren tot de mogelijkheid.

Bijles en studiebegeleiding worden steeds bij u aan huis gegeven door een studiebegeleider uit de regio.

4
Gemiddeld: 4 (1 stem)